• Ekim 18, 2021

    Talya olarak, insan kaynağımızın sürekli gelişim ve eğitimlerle desteklenmesini sağlayarak, şirketimizin büyüme strateji ve politikalarını destekleyecek ve maksimum performans sergileyecek çalışanlara ulaşmayı, sürekliliğini sağlamayı ve yükseltmeyi hedefliyoruz.

    Kariyer