Talya sosyal sorumluluk çalışmalarını 3 ana başlıkta yürütür.


1)Hammadde Sürekliliği:

Bitkilerin toplanma şekilleri ve korunmasıyla ilgili anlaşmalı tedarikçilerle sürekli işbirliği içerisindeyiz. Yılın belirli dönemlerinde farklı ürün gruplarının toplanma, ambalajlama, sevk edilme ve saklama koşullarıyla ilgili tedarikçilerimizle bir araya geliyoruz.


Köy Kalkındırma ve Çiftçi Destekleme Projesi

Akdeniz bölgesine özgü bitkilerin bölgesel kalkınmaya destek sağlaması ve bu bitkilerden uygun nihai ürüne dönüşerek insanlığa fayda sağlaması için çiftçilerle Tedarikte Sinerji Anlaşması yapıyoruz. Bu sayede hem insanların sağlığına fayda üretiyoruz hem de köylerimizin kalkınmasına.

Ağaçlandırma Çalışmaları

Talya başta Antalya’da doğayla iç içe bulunan fabrikası ve civar bölgelerdeki atıl durumlardaki arazilerin ağaçlandırılması çalışmalarına destek sağlamaktadır.

 

2)Uzun Yaşam Çalışmaları:

Güneşin bitkilere verdiği canlılığı insanların daha uzun yaşaması ve belki uzun gelecekte ölümsüzlüğü bulması için kullanıyoruz. Bunun için ulusal ve uluslararası ölçekte bir çok çalışmanın içerisinde yer alıyor, bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları destekliyoruz.


3)Bölgesel Uzmanlaşma:

Her bitkinin her bölgede yetişemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bunun için uzmanlığı olan bitki floralarının korunması için bölgesel uzmanlaşmaya hammadde tedariği ve bilimsel çalışmalarımızla destek oluyoruz.