ÇEVRE POLİTİKASI

 

Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın çevre konusunda bilinçlenmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi, hedeflenen eğitimler ile çevre konusundaki farkındalık seviyelerini ve sorumluluk bilincini yükseltmeyi, proses ve ürün kaynaklı çevresel kirlenmelerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı, çevre konusunda olası risklerin önceden belirleneceği çalışmaları yapmayı, belirlenen risklere ilişkin tedbirler almayı, atıklarımızın ber tarafı ve geri kazanımı ile ilgili faaliyetleri planlamayı ve uygulamayı, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması ile ürün güvenliği sağlanmaktadır.

 

Çevre politikamızdır.