Talya'da Sürdürülebilirlik

2030 yılı sonuna kadar ulaşılması hedeflenen ve 17 ana başlıktan oluşan BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları, sosyal, kültürel ve ekolojik sorunların çözümüne odaklanıyor. Talya olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği, iklim değişikliği gibi birçok toplumsal ve ekolojik problemin çözülmesine katkı sağlayacak olan bu küresel hedefleri destekliyor ve bu amaçlar doğrultusunda faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Güç ve başarı farklı seslerin desteklendiği, çeşitlilik içeren bir çalışma ortamıyla mümkün olabilir. Talya olarak faaliyetlerimiz ve taahhütlerimiz ile toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, iş hayatındaki cinsiyet uçurumunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. %65 kadın istihdamı oranımız ile kadının iş hayatındaki yerini destekliyor ve ayrımcılığın karşısında duruyoruz. Özel günlerde çalışanlarımıza verdiğimiz hediyelerimizi kadın girişimcilerden tedarik ederek, yalnızca şirketimizde değil tüm toplumda kadının iş hayatındaki yerini önemsiyor ve koruyoruz.

                                     

Önceliğimiz İnsan 

Sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurunun insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Talya olarak kadın, erkek, yaş, ırk fark etmeden; ofis, fabrika ve sahada yer alan tüm çalışanlarımızın insana yakışır, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışması daima önceliğimizdir. Bu önceliğimiz doğrultusunda iş kazalarını her yıl %10 oranında azaltmayı taahhüt ediyoruz.  İş sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz önem doğrultusunda da düzenli aralıklarla çalışanlarımıza eğitimler veriyor, uzman firmalardan alınan eğitim süremizi her yıl arttırıyoruz. 

 

Geleceğe Dair Sözümüz

İklim değişikliği her geçen gün daha da belirgin hale gelirken sürdürülebilirlik yaklaşımımız gezegenimize ve gelecek nesillere verdiğimiz bir söz olarak kabul ediyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumluluk almaya devam ediyoruz.

Arkamızda bıraktığımız atıklar ile doğaya büyük zararlar veriyoruz. Atık Yönetimi sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır. Sıfır Atık kapsamında Antalya’da bulunan merkez ofis ve fabrikamızda yağ, ambalaj, kâğıt atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Ayrıştırdığımız bu atıkları zemini epoksi ile kaplı özel alanımızda depolayarak toprağa atık karışmasını engelliyoruz. Çevre mühendislerinden  “Çevre Danışmanlığı Hizmeti”  alıyor, anlaşmalı olduğumuz lisanslı geri dönüşüm firmalarına ayrıştırdığımız atıkları düzenli olarak vererek geri dönüşüme katkıda bulunuyor, üretim tesisimizde çevre dostu maskeler ve biobozunur eldivenler kullanarak, çevre dostu ürünler kullanıyoruz.
Üretim süreci sonucunda çıkan küspeyi hayvan yemi olarak anlaşmalı çiftçilerimize ulaştırıyoruz.

 

Atıklar konusunda çalışanlarımızın farkındalığını arttırmak için faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Kâğıt kullanımını azaltmak adına iletişim ve belge görüntüleme için elektronik ortamların kullanılmasına özen gösteriyor ve çalışanlarımızı bu konuda farkındalık kazanması ve çevreye karşı sorumlu davranış biçimi oluşturmaları için bilgilendiriyoruz. 2021 yılında, 0,32 ton cam geri dönüşümü sonucunda 100,8 kg karbondioksit emisyonu engellenmiş, 1 ton plastik geri dönüşümü sonucunda 14000 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır. Gerçekleştirdiğimiz kağıt geri dönüşümü sonucunda 549,88 adet yetişmiş çam ağacı ve 3286,44 m² ormanlık alanın tahribatın engelledik. 2030 yılına kadar ofisimizde kâğıt kullanımını %10 oranında azaltmayı taahhüt ediyoruz.

Tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertarafının sağlanması için uygun koşullarda toplayarak, lisanslı firmalara teslim ediyoruz. Aynı zamanda çalışanlarımıza “geri dönüşüm ve atık ayrıştırma”, “kimyasal kullanımı” eğitimleri vererek bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 2021 yılında toplam 3360 kg tehlikeli atığı, lisanslı firmalara teslim ederek bertarafını sağladık. 2022 yılında tehlikeli atık miktarımızı %10 oranında azaltmayı taahhüt ediyoruz.   

 

 Gün geçtikçe azalan su kaynakları gelecek nesilleri tehlike altında bırakıyor. Talya olarak şirketimiz çalışanlarını, su tasarrufu hakkında farkındalığı artırmak için düzenli olarak bilgilendiriyor, şirket içerisinde sensörlü musluklar kullanarak tasarruf sağlıyoruz ve üretimde kullanılan proses suyunun devirdaim sistemiyle atık olmasını engelliyoruz.Su yönetimi planımız ile aylık tüketim miktarımızı, kişi başına düşen su atığı miktarını ölçümleyerek, anormal tüketime müdahale edebiliyor ve verimliliği sağlayarak, su tüketimini kontrol altında tutuyoruz. Bahçemizde damlama sistemi ile sulama yaparak, 2021 yılında su tüketiminin %85 oranda azalmasını sağladık.

 

Karbon Ayak İzi En Düşük Şirketler Arasında Yer Alıyoruz

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının çevreye bıraktığı tahribatın farkındayız. İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek, üretim tesisimizde enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda, sanayi içerisinde karbon ayak izi en düşük şirketler arasında yer alıyoruz. Her yıl karbon ayak izimizi hesaplıyor, emisyon kaynaklarını tespit ederek kontrol altına almak ve bu oranı düşürmek adına üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. 2021 yılında toplam kurumsal karbon ayak izimiz 545,8772 kg CO2e ton karbon olarak hesaplanmıştır.Bu doğrultuda 2030 yılına kadar merkez ofisimiz ve üretim tesisimizde tamamen güneş enerjisine geçiş sağlayarak çevresel kaynakların kullanımını arttırmayı, hibrit araçlara ve elektrikli forkliftlere geçiş yapmayı, 2022 yılında kurumsal karbon ayak izimizi %10 azaltmayı taahhüt ediyoruz.

   
Tüm Canlılar için Sorumluluk Alıyoruz

Antalya’da bulunan doğayla iç içe fabrikamızda birçok canlıya ev sahipliği yapıyoruz. Sahiplendiğimiz 20 kedi ve köpeğin düzenli bakım, yemek ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Emisyonların azaltılması için ağaçlandırma çalışmaları büyük önem taşıyor. Şirket olarak düzenli aralıklarla ağaçlandırma çalışmaları yapıyor ve bu çalışmalar sonucunda dikilen her ağaç ile yılda 12 kg karbondioksit, toplamda 4800 kg karbondioksitin  bertaraf edilmesiyle doğanın korunmasına destek oluyoruz. Diktiğimiz her ağaca, çalışanlarımızın el emekleri ile hazırladığı kuş yuvaları ile fabrikamız ve çevresini ağaçlandırırken, binlerce kuşa ev sahipliği yapıyoruz. Fabrikamızda yer alan, sahiplendiğimiz canlıların yanı sıra, Patiliköy Köpek Barınağı’na düzenli aralıklarla bağışta bulunuyoruz. Böylelikle sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçlarına destek sağlıyoruz. Çalışanlarımızın doğum günlerinde, onlar adına LÖSEV’e bağışta bulunuyoruz. Talya olarak, lösemili çocuklarımızı unutmuyor, sağlık, eğitim ve sosyal harcamalarına katkı sağlıyoruz. 

  

 

Üretimde Sürdürülebilirlik

Üretimde sürdürülebilirlik amacıyla ürünlerimizde kullandığımız bitkilerin, ekimi, yetiştirilmesi, hasadı gibi tüm süreçleri yakından takip ediyor, sürdürülebilir uygulamalara teşvik ediyor, anlaşmalı tedarikçilerimize eğitimler vererek, ekolojik dengeyi koruyan üretim gerçekleştiriyoruz. Bölgesel kalkınmaya destek sağlaması amacıyla, Akdeniz bölgesine özgü bitki yetiştiricileri ile Tedarikte Sinerji Anlaşması yaparak, köylerimizin kalkınmasına destek sağlıyoruz.

 

 

 

 

 
 

Kalite ve Ar-Ge Sürdürülebilirliği

Ürünlerimizin kalitesini ve müşteri memnuniyetini koruyarak geliştirmeye özen gösteriyoruz. Fabrikamızda yer alan Fitoterapi AR-GE Laboratuvarı, yeni ürün geliştirme sürecini üniversite işbirliklerinin yanı sıra, alanında uzman bilim insanlarının yer aldığı Talya Bilim Kurulu ile birlikte yürütüyor. GMP, FDA, ISO 9001 VE ISO 22000 belgelerine sahip olmamızın yanı sıra, kalite yönetimimizi geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifika ve belge alımlarımızı arttırmayı, 2022 yılı içerisinde, ISO 14001 belgesi alımını hedefliyoruz. Düzenli aralıklarla iç ve dış denetimlere, bağlı olduğumuz bakanlıklar tarafından gerçekleştirilen denetimlere tabii tutuluyor, bu sayede şirketimiz içerisindeki olumlu ve olumsuzlukların tespitini gerçekleştirerek sürekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) belgesine sahibiz. Bu kapsamda çevre mühendislerinden aldığımız danışmanlık hizmeti ile tüm faaliyetlerimizde çevreye olumsuz etkileri önlüyoruz. Ürün kalitemize önem veriyor, müşteri memnuniyetini ölçmek adına düzenli aralıklarla anketler düzenliyoruz. Bu anketler sonucunda, 2021 yılında %92 ürün memnuniyet oranına ulaştık.

 

 

 

Taahhütlerimiz

İş kazalarını her yıl %10 oranda azaltmayı,

2022 yılında;

Kurumsal karbon ayak izimizi %10 azaltmayı,

Tehlikeli atık miktarını %10 oranda azaltmayı,

ISO 14001 belgesi alımını,

GSFI onaylı sertifika ve belge alımını, Ürün kalitemizi koruyarak, ürün gamımızı genişletmeyi,

2030 yılına kadar;

Merkez ofis ve fabrikamızda tamamen güneş enerjisine geçiş sağlamayı,

Kağıt kullanımını %30 oranda azaltmayı taahhüt ediyoruz.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR