KALİTE ve GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


v Firmanın üst yönetimi belirlenen Kalite ve Gıda Güvenliği politikasını ve kuruluş amacına uygunluğunu güvence altına almak. Standart şartlarına uyulacağına ve Kalite Yönetim Sisteminin – Gıda Güvelik Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirileceğine dair taahhütte bulunmak.


v Firmanın hedeflerin oluşturulması ve daha da iyileştirilmesini sağlamak.

 

v Kalite Yönetim Sistemi, GMP ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için uygulanan hedefler, amaçlar ve ilgili politikaların kuruluş içerisindeki tüm çalışanlara anlaşılır bir biçimde iletilmesi sağlamak.

 

v İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında her zaman duyarlı, kaza ve yaralanmayı azaltma/hiç yaşanmaması amacı ile gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu konuda hizmetleri sunmak, kendi kontrolümüzde çalışan personelinin veya diğer tüm birimlerin korunması için iş güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak.

 

v Kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde, ölçülebilir ve Kalite-Gıda Güvenliği Politikasıyla tutarlı Hedefler oluşturmak. Bu hedefleri altı ayda veya yılda bir ele alınarak gözden geçirmek. Belirtilen hedefler gerçekleştirilememişse nedeni araştırılarak düzeltici faaliyet gerektiren durumlarda Düzeltici Faaliyet başlatmak. Hedefleri duruma göre revize etmek.

 

v Müşterilerimizin beklentilerini üst seviyede karşılamak ve işbirliğimizin devamı için hizmeti bir ileriye taşıyacak eğitim, seminer ve fuar gibi geliştirici faaliyetlerin takibinde bulunmak ve bunlardan yararlanılmasını sağlamak. Kalite politikamızdır.

  •