FİTOTERAPİ NEDİR?
 

 

Fitoterapi Nedir?

Bitkiler, insanlığın var oluşundan beri olan temel kaynaklardan biridir. Son 5000 yıllık dünya tarihinde bütün uygar kavimlerin bıraktığı eserler bitkileri hastalıkların tedavisinde kullandıklarını işaret etmektedir. 

Bitkilerden elde edilen ilk etken madde afyon bitkisinden izole edilen morfindir. Bunu 1820’de kınakınanın kabuklarından kinin, 1868’de yüksük otu (Digitalin) yapraklarından kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan digitalin ve 1890’da söğüt dalı kabuğundan asetil salisilik asidin izolasyonu takip etmiştir .

Günümüzde eczanelerde satılan ilaçların birçoğu bitkisel kaynaklı ya da bitkisel kaynaklı bileşiklerin sentezlenmiş türevleridir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1980 yılında tıbbi bitkileri ‘Bir veya birden fazla organıyla tedavi edici veya hastalıkları önleyici olabilen veya herhangi bir kimyasal-farmasötik sentezin öncüsü olabilen bitki çeşitleridir’ şeklinde tanımlayarak bitkisel ilaçları kabul etmiştir. Hastalıkların önlenmesinde ve tedaviyi desteklemek amacı ile tıbbi etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış bitkilerin etkin maddelerini taşıyan kısımları ve bir işlem yoluyla elde edilmiş doğal ürünleri ile 

bunlardan hazırlanarak standardize edilmiş farmasötik formlar ( tablet, kapsül…) ve bitkisel ürünler kullanılarak yapılan uygulamaların bilimsel incelenmesidir. 

  

Fitoterapi Tedavisi Nasıl Gerçekleşir?

Fitoterapi tedavisinde herkeste kullanılacak belirli bir ilaç yoktur. Tedavi sürecine gelen her hastaya özel tetkikler, diyet listeleri, losyonlar gibi tamamen doğal yolla üretilen ürünler reçete edilir. Fitoterapide önemi olan hastalığa çözüm bulmasının yanında aslında olan hastanın düzenli ve sağlıklı beslenmesiyle beraber vücudunu kendisini iyileştirme sürecine döndürmesidir.
 

 

 

Bitkiler içerdikleri etken maddeler sayesinde vücutta etki göstermektedirler. Bitkilerin direk kullanılması hem etken maddelerin düşük dozda alınmasını hem de birden fazla bileşen ihtiva ettiklerinden bunların arasında faydalı olanlar olduğu gibi zararlı bileşenlerinde vücuda alınmasını sağlar. Bitkilerin uygun işlemlerden geçirilip, uygun formlara (Tablet, Kapsül vb.) dönüştürülmesinin etken maddenin dozunun ayarlanabilmesi ve içerik açısından tekdüze olması avantajını sağlar.


 

 

Doğru bitkinin, doğru zamanda toplanması, doğru kısmını kullanılması, uygun koşullarda kurutulması ve işlemlerden geçirilmesi, doğru yöntemle son ürün haline getirilmesi ve uygun miktarda kullanılması gerekmektedir.
 

Fitoterapi Kimler İçin Uygundur?

 

Verilen reçeteler kişiye özgü olduğu için her yaş grubunda da etkili bir sonuç alınabilir. 7’den 70’e herkes tarafından kullanılabilir.

Fitoterapinin Yan Etkileri
Var Mı?

Kullandığımız ilaçların nasıl yan etkileri varsa bitkilerin de yan etkileri olabilir. Ancak verilen tedavi bir uzman tarafından hazırlandıysa herhangi bir yan etkisi pek görülmez. Genel itibariyle güvenli ve sağlıklıdır diyebiliriz.

Kullanılacak bitkisel ürünlerde; kalite, güvenilirlik, etkinlik ve standardizasyon şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.